I am a creative golfer and this is what I believe

Swing Catalyst bygger svingstudio på Halmstad Golf Arena

En viktig och central del i den idrottsliga verksamheten på Halmstad Golf Arena är möjligheten till avancerade tekniska analyser av golfsvingen. Därför är vi mycket nöjda med att kunna presentera Swing Catalyst som vår leverantörspartner för den utrustning som skapar de förutsättningar vi eftersöker på ett fantastiskt bra sätt.

Att hitta en lösning som passar in bra i vår profil har varit en utmaning. Med sitt kompetenta team och nytänkande beträffande sina tekniska lösningar känner vi att samarbetet mellan Swing Catalyst och Halmstad Golf Arena kan utvecklas till något riktigt bra. Framförallt bygger vi vidare på ambitionerna med att skapa en verklig toppanläggning till våra gäster.

Så här säger Swing Catalyst själva om samarbetet med oss:

-----------------------------------------------

"Swing Catalyst takes pride in becoming the preferred game improvement system among all the greatest golf academies in the world. We truly believe Halmstad Golf Arena will fit well into this category. Therefore we are proud to announce our partnership with Halmstad Golf Arena, which will be the NUMBER 1 Swing Catalyst Studio in Europe when it opens this summer. The new state-of-the-art Swing Catalyst Studio will be equipped with all the latest game improvement technologies. Up to four high-speed cameras, a launch monitor and the unique Swing Catalyst motion plate technology are seamlessly integrated and synchronized to optimize the teaching experience in the swing studio. We look forward to the opening of this world class training facility with great anticipation."

Tom Christian Lindvåg – Marketing and Communication Manager – Swing Catalyst

----------------------------------------------

Swing Catalyst har sin bas i Trondheim i Norge och kommer att använda Halmstad Golf Arena som en ambassadör för sina produkter. Mer information om systemet som vi ska installera hittar ni på http://www.swingcatalyst.com

Nedan några bilder från det som ska bli våra studios i Idrottsakademin.