I am a creative golfer and this is what I believe

Titta vad vi hittade

Vi jobbar nu med färdigställande av de sista greenområdena på "Akademihålen". Efter diskussioner har vi reviderat layouten för en av greenerna och utnyttjar den stenmur som går genom området lite tydligare än vad vi tidigare tänkt. Det kommer att bli mycket snyggt, men också en klurigt inspel från de västliga spellinjerna.

Idag jobbade vi med att frilägga muren och är riktigt nöjda med resultatet. Det ska bli kul att se den mur som helt/delvis varit täckt av sly när vi "snyggat upp lite" och sått gräs runt omkring.